Overnatting KM

01.08.2019
oyvind

Klubbene i Glåmdal inviterer til overnatting i forbindelse med KM helgen i orientering som Vang OL arrangerer. Innbydelsen finner du her.