Regler

  1. Konkurranseklasser: Det konkurreres i tre klasser: N/C, A-herrer, A-damer.
  2. Anbefalte løypelengder: N/C = max 2 km, A = max 4 km og tilsvarende vanskelighetsgrad.
  3. Innbydelse skal sendes ut til klubbene 1 uke før arrangementet.
  4. Påmelding til arrangør senest 2 dager før.
  5. Startkontingent Kr. 20 for N/C, kr. 30 for A til arrangør
  6. Vinner får 20 poeng, nr 2 17, nr 3 15 nr 4 14 poeng ned til 5 poeng som gis til alle som har deltatt. I jaktstarten er 1 poeng 20 sekunder. De 4 beste løpene teller.
  7. Etter hvert løp skal det være gratis servering: kaffe, saft, pølser / suppe, eller lignende som dekkes av startkontingenten